Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ewaluacja -ankieta dla nauczycieli

1. Czy jako nauczyciel przestrzega Pani/ Pan obowiązujących w szkole zasad, norm i właściwych postaw?
zdecydowanie tak
często
rzadko
niekiedy
zdecydowanie nie
2. Czy realizuje Pani/Pan na lekcjach tematy związane z kształtowaniem postaw i wartości uniwersalnych, które maja pozytywny wpływ na postępowanie uczniów.
tak
nie
3. Czy łamanie przez uczniów zasad, norm i przyjętych postaw zniechęca Panią/Pana do ich ciągłego egzekwowania.
tak
nie
4. Które z wartości są dla Pani/Pana najważniejsze
5 - wartość najważniejsza,
54321
zdrowie
rodzina
wiara
nauka, kariera
mądrość
miłość
solidarność
odwaga
szczęście
punktualność
wygląd
uczciwość
prawda
sprawiedliwość
praca
bogactwo
dobro
tolerancja
zabawa
wolność
przyjaźń
odpoczynek
marzenia
bezpieczeństwo
5. Czy Pani/ Pana zdaniem ,wartości mają wpływ na normy zachowania się uczniów w szkole?
tak
nie
nie wiem
6. Czy uczniowie wiedzą, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole?
tak
nie
nie wiem
7. Czy według Pani/Pana szkoła uczy:
TakNie
postaw patriotycznych
postaw obywatelskich
bycia członkiem rodziny
przywiązania do regionu
przeciwdziałania agresji
zdrowego stylu życia
zapobiegania patologiom i uzależnieniom
8. Co Pani/Pana zdaniem motywuje uczniów do działań i pozytywnych zachowań?
zawszeczęstoczasamirzadkonigdy
postępy
pochwały
kary
groźby
sukcesy
porównanie do innych
odpoczynek
radość
nauka
zabawa
spotkania z rówieśnikami
nic
9. Jaki wzorzec ucznia jest Pani/ Panu najbliższy?
osoba, zawsze stara się być taka, jak tego życzyliby sobie rodzice,
osoba, zawsze stara się najwięcej nauczyć w szkole
osoba, najbardziej stara się o popularność wśród kolegów i koleżanek
osoba, która stara się postępować w życiu tak, jak sama uważa za słuszne
inne
10. Które z podanych postaw najczęściej zauważa Pani/ Pan wśród uczniów naszej szkoły?
nigdyrzadkoczasamiczęstobardzo czesto
uczciwość
nieuczciwość
pracowitość
lenistwo
patriotyzm
poczucie odpowiedzialności
brak odpowiedzialności
odwaga
tchórzostwo
religijność
ofiarność
agresja
obojętność
lekceważenie innych
tolerancja
brak tolerancji
arogancja
wywyższanie się
poniżanie innych
11. Czy Pani/ Pana zdaniem, uczniowie przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole (np. regulaminy zachowania, kontrakty klasowe)?
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .